Image Image Image Image Image

18

Mar

Pri kraju izrada projekta na gradilištu Thayngen u Cirihu

ID interactive design završava projekat metalnih ograda na gradilištu Thayngen u Cirihu, Švajcarska.  Preko 300 metara ograde uspešno se montiraju na datom gradilištu.  Uz ograde firma je isporučila svu prateću opremu za montiranje.  Pored ograda ID radi i sve plakare na objektu.  Projekat će biti kompletiran do kraja aprila.

 Submit a Comment